logo strony

Kim jest preppers?

Opublikowane przez admin w dniu

Preppers to ktoś, kto przygotowuje się na nagłe wypadki lub katastrofy. Bierze ona odpowiedzialność za przetrwanie nie tylko własne, ale również stara się zadbać o całą swoją rodzinę. Może to robić poprzez gromadzenie zapasów żywności, wody i materiałów lub poprzez naukę umiejętności przetrwania. Preppers patrzy na świat innymi oczami, a w większości rzeczy widzi materiały, które mogą przydać się do przetrwania apokalipsy. Taka osoba stara się gromadzić przedmioty, które w czasie apokalipsy będą w stanie utrzymać go przy życiu.

Na czym polega preppersing?

Preppersing to akt przygotowania się na coś, zazwyczaj na katastrofę. Może to obejmować gromadzenie zapasów, naukę umiejętności przetrwania i tworzenie planu. Polega on na uczuciu, że żyjemy w bardzo kruchym poczuciu bezpieczeństwa. Nawet jeśli w domu mamy zapasy żywności i decydujemy się kupić jeszcze więcej rzeczy na zapas już wtedy stosujemy się do zasad preppersingu. Takie osoby wyznaczają sobie dzienne plany w postaci uzupełnienia danego produktu. Na pewno nie możemy zarzucić im braku samozaparcia, ponieważ są bardzo konsekwentni w dążeniu do swoich celów.


Preppersi często mają „plan ucieczki”, na wypadek gdyby musieli szybko ewakuować się z domu. Plan ten obejmuje wyznaczenie miejsca spotkania, spakowanie niezbędnych zapasów i poznanie najlepszych dróg do bezpieczeństwa. Preppersi mogą również mieć „plan awaryjny” na wypadek konieczności schronienia się w domu. Plan ten obejmuje ufortyfikowanie domu, zaopatrzenie w zapasy i posiadanie sposobu obrony. Najważniejszą rzeczą dla preppersów jest bycie przygotowanym psychicznie i emocjonalnie, jak również fizycznie. Oznacza to umiejętność zachowania spokoju w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania decyzji szybko i pewnie.

Czym różni się survival, a preppersing?

Preppersi to ludzie, którzy planują i przygotowują się na wypadek katastrof lub nagłych wypadków. Często mają zapasy żywności, wody i innych niezbędnych rzeczy przechowywanych w przypadku zagrożenia. Największy nacisk kładą na jak najdłuższym utrzymaniu obecnego standardu życia. Takie osoby nastawiają się na najgorsze scenariusze i nastawiają się na jak najdłuższe przetrwanie apokalipsy we własnym domu.


Survivalowcy to ludzie, którzy wierzą, że mogą potrzebować żyć z ziemi w sytuacji przetrwania. Często posiadają umiejętności i zapasy do życia w odległym miejscu lub przetrwania w dziczy. Bardziej koncentrują się na przetrwaniu za pomocą natury. Bardziej zależy im na nauce i zdobywaniu wiedzy potrzebnej do przetrwania.

Preppersi w USA?

Preppers ruch suwivalowy, który narodził się właśnie w USA oraz Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj gromadzą zapasy żywności, wody i materiałów na wypadek sytuacji kryzysowej. W epoce zimnej wojny popularyzacja tego ruchu w USA znacznie wzrosła, ze względu na to, że istniała groźba wybuchu konfliktu nuklearnego. Preppersi w Stanach Zjednoczonych pochodzą ze wszystkich środowisk i można ich znaleźć w każdym stanie.

Preppersi w Polsce?

Preppers w Polsce niczym nie różnią się od tych z USA, ponieważ również są przygotowani na szeroki zakres katastrof, w tym klęski żywiołowe, upadek gospodarczy i rozpad społeczeństwa. Zazwyczaj gromadzą zapasy żywności, wody i innych artykułów, a także często posiadają umiejętności, takie jak ogrodnictwo czy wiedza medyczna.

Kategorie: Blog

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.