logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Bydgoszczy?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Bydgoszczy?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Bydgoszczy jest 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Bydgoszczy?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę 10.WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.