logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Ełku?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Ełku?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Ełku jest 108. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Ełku?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę 108.SzWzP SP ZOZ w Ełku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.