logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Gdyni?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Gdyni?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Gdyni jest Komenda Portu Wojennego Gdynia.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Gdyni?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę Oksywie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.