logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Warszawie?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Warszawie?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Warszawie jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Warszawie?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę Szaserów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.