logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Wrocławiu?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Wrocławiu?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Wrocławiu jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Wrocławiu?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę 4.WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.