logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Żarach?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Żarach?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Żarach jest 105. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Żarach?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę 105.SzWzP SP ZOZ w Żarach.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.