logo strony

Pozwolenie na broń – jak zdobyć?

Opublikowane przez admin w dniu

Ze względu na to, że w Polsce broń palna nie jest dostępna dla zwykłych obywateli, uzyskanie pozwolenia na broń nie jest taką łatwą sprawą. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na broń, musisz zrobić kilka rzeczy.

  • Po pierwsze, należy mieć ukończone co najmniej 21 lat, istnieją również odstępstwa i wnioski takie wydawana są od ukończenia 18 roku życia na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego.
  • Następnie trzeba będzie ukończyć kurs bezpieczeństwa broni palnej.
  • Kolejno zdać zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny, który sprawdzi znajomość prawa i umiejętności posługiwania się bronią.
  • Wreszcie, trzeba będzie przejść kontrolę przeszłości. Po wykonaniu wszystkich tych czynności, będzie można uzyskać pozwolenie na broń.

Jaki jest koszt zdobycia pozwolenia na broń w Polsce?

Nie ma ustalonych kosztów uzyskania pozwolenia na broń w Polsce, ponieważ proces składania wniosku jest obsługiwany przez poszczególnych sprzedawców broni palnej. Jednakże, wnioskodawcy mogą spodziewać się opłaty za samo pozwolenie, jak również wszelkich kosztów towarzyszących, takich jak sprawdzenie przeszłości. Jednak zazwyczaj opłata za pozwolenie na broń może wynosić około 2500 tysiąca złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenia na broń w Polsce?

Aby ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce, należy złożyć następujące dokumenty:

  • niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia na broń,
  • odpowiednie podanie, w którym musimy zaznaczyć jaki jest nasz cel posiadania broni oraz jaki rodzaj i ilość broni chcemy posiadać,
  • dokumenty, które potwierdzają uiszczenie przez nas odpowiedniej opłaty skarbowej,
  • aktualne zdjęcie – format zdjęcia to 3×4 cm,
  • zaświadczenie lekarskie i psychologiczne – wydane przez upoważnionych do tego lekarzy WPA.

Ze wszystkimi gotowymi dokumentami musimy udać się do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji o wydanie pozwolenia na podjadanie broni.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?

Osoby mające ukończone 21 lat, które nie karane są prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, a także nie podlegają całkowitej lub częściowej dyskwalifikacji do prowadzenia broni. Drugim warunkiem jaki należy spełnić jest nasz stały adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Musimy również przejść testy, które będą świadczyły o braku zaburzeń psychicznych lub ograniczeń w sprawności fizycznej. Prawo do posiadania broni reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na broń w Polsce?

Proces ubiegania się o pozwolenie na broń w Polsce jest dość prosty. Po pierwsze, należy mieć ukończone 21 lat i nie być karanym. Następnie należy uzyskać zaświadczenie lekarskie od licencjonowanego lekarza o zdolności do posiadania broni palnej. Kolejno należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie państwowym wraz z wymaganą opłatą. O pozwolenie na broń należy ubiegać się na lokalnym posterunku policji. Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz pozwolenie na broń.

Kategorie: Blog

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.