logo strony

Wydatki na wojskowość – Indie

Opublikowane przez admin w dniu

Wydatki związane z wojskowością – Indie

Państwa przeznaczają wysokie kwoty pieniędzy związane z uzbrojeniem oraz utrzymaniem wojsk. W 2019 roku Indie na wydatki związane z wojskowością przeznaczyła 71.1 mld USD.

Zmiany w wydatkach na wojskowość

Indie jeśli chodzi o wysokość wydatków na wojsko między 2018 a 2019 wynosiła 6.8 procent. Natomiast jeśli chodzi o lata 2010 a 2019 była to zmiana rzędu 37 procent.

Wydatki na wojskowość jako udział w PKB

Indie skupiając się na udziale wydatków związanych z wojskowością w PKB wynosiła 2.4 procent w 2019 roku. Natomiast w 2010 roku było to 2.7 procent.

Światowy udział w wydatkach na wojskowość

Indie jeśli chodzi o światowy udział związany z wydatkami na wojsko oraz uzbrojenie wynosi 3.7 procent.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.