logo strony

Wydatki na wojskowość – Polska

Opublikowane przez admin w dniu

Wydatki związane z wojskowością – Polska

Państwa przeznaczają wysokie kwoty pieniędzy związane z uzbrojeniem oraz utrzymaniem wojsk. W 2019 roku Polska na wydatki związane z wojskowością przeznaczyła 11.9 mld USD.

Zmiany w wydatkach na wojskowość

Polska jeśli chodzi o wysokość wydatków na wojsko między 2018 a 2019 wynosiła 2.5 procent. Natomiast jeśli chodzi o lata 2010 a 2019 była to zmiana rzędu 51 procent.

Wydatki na wojskowość jako udział w PKB

Polska skupiając się na udziale wydatków związanych z wojskowością w PKB wynosiła 2.0 procent w 2019 roku. Natomiast w 2010 roku było to 1.8 procent.

Światowy udział w wydatkach na wojskowość

Polska jeśli chodzi o światowy udział związany z wydatkami na wojsko oraz uzbrojenie wynosi 0.6 procent.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.