logo strony

Zagrożenie pożarem w lesie

Opublikowane przez admin w dniu

Zagrożenie pożarem w lesie jest realne i obecne. Co roku tysiące lasów zostają zniszczone na skutek dzikich pożarów. Ten rok był szczególnie zły, i wiązał się z dużymi pożarami w całym kraju. Było to związane z wysokimi temperaturami, których obecnie również doświadczamy. Las jest cennym zasobem dla naszego kraju, zapewniającym czyste powietrze i wodę, siedliska dzikich zwierząt oraz możliwości rekreacji. Dlatego ważna jest nasza świadomość odnośnie do jego ochrony w razie pożaru.

Czym jest zagrożenie pożarem w lesie?

Zagrożenie pożarem w lesie jest bardzo duże, ponieważ istnieje wiele drzew i krzewów, które są łatwopalne. Wysoka temperatura i duże ilości dymu mogą łatwo prowadzić do tragedii. Zagrożenie pożarowe w lesie to potencjalne niebezpieczeństwo, które może spowodować pożar. Mogą to być takie rzeczy jak martwe drzewa, opadłe liście i sucha trawa.

Jakie są przyczyny zagrożenia pożarem w lesie?

Przyczyny zagrożenia pożarem w lesie to najczęściej:

 • nieuwaga podczas palenia ognisk,
 • śmiecenie,
 • wrzucanie niedopałków papierosów,
 • celowe podpalanie lasów.

Istnieje wiele przyczyn zagrożenia pożarowego w lesie. Jedną z najważniejszych przyczyn jest gromadzenie się na ziemi martwych liści i gałęzi. Kiedy te materiały wysychają, stają się bardzo łatwopalne i mogą się łatwo zapalić. Inną przyczyną zagrożenia pożarowego jest obecność łatwopalnych płynów, takich jak benzyna czy olej. Jeśli te płyny zostaną rozlane na ziemi, mogą się szybko zapalić i spowodować pożar.

Jakie są stopnie zagrożenia pożarowego lasu?

Dla strefy objętej prognozą określa się stopień zagrożenia pożarowego. Aktualnie stan zagrożenia pożarowego lasu określa się na podstawie parametrów, takich jak:

 • wilgotność ściółki w drzewostanie sosnowym,
 • III klasy wieku na siedlisku bór świeży,
 • wilgotności względna powietrza,
 • współczynnik opadowy.

W terminie między 1.03 a 30.09 pomiary dokonywane są między godziną 9 a 13. Stopnie zagrożenia określane są w następujący sposób:

 • stopień 0 – brak zagrożenia,
 • stopień 1 – zagrożenie małe,
 • stopień 2 – zagrożenie średnie,
 • stopień 3 – zagrożenie duże.

Co należy zrobić w razie wystąpienia pożaru w lesie?

Należy jak najszybciej zgłosić pożar na policję lub straż pożarną. Jeśli widzisz dym lub płomienie, nie powinniśmy zbliżać się do niego. Zamiast tego zadzwoń pod numer 112 i zgłoś pożar. Jeśli zastaniesz pożar lasu lasu, postaraj się zachować spokój i wykonuj następujące kroki:

 • Znajdź bezpieczny obszar, który jest wolny od drzew lub innych materiałów palnych.
 • Jeśli masz koc lub kurtkę, zmocz je i przykryj się nimi, aby chronić się przed gorącem.
 • Połóż się na ziemi i zwiń się w pozycji płodowej.
 • Utrzymaj się nisko przy ziemi i zakryj usta i nos wilgotną szmatką lub koszulką.
 • Oddychaj powoli i równomiernie przez tkaninę.
 • Poczekaj, aż ogień przejdzie, a następnie natychmiast ewakuuj się z miejsca zdarzenia.

Jak bezpiecznie posługiwać się ogniem w lesie?

Kiedy jesteś w lesie, ważne jest, aby być świadomym swojego otoczenia i podjąć środki ostrożności, aby zapobiec pożarom. Jeśli biwakujesz, upewnij się, że usunąłeś wszelkie śmieci, które mogą łatwo zapalić się, takie jak liście i gałązki. Trzymaj ognisko pod kluczem, budując wokół niego pierścień z kamieni i nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru. Po zakończeniu pracy przy ognisku upewnij się, że zostało ono całkowicie ugaszone poprzez polanie go wodą i wymieszanie popiołu.

W jaki sposób zapobiegać pożarowi w lesie?

Przede wszystkim należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Nie wolno palić ognisk, rozpalania kominków itp. Jeśli jednak dojdzie do pożaru, to najważniejsze jest dbanie o bezpieczeństwo i maksymalne skupienie się na jego ugaszeniu. Najlepszym sposobem zapobiegania pożarom lasów jest zapobieganie i edukacja. Zapobieganie obejmuje dbanie o czystość w lesie oraz odpowiednie zachowanie się podczas biwaków w lesie. Edukacja jest kluczem do zapobiegania pożarom lasów, a każdy powinien dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z dzikim ogniem.

Kategorie: Blog

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.