logo strony

Kto głównie użytkuje lądowisko w Świnoujściu?

Opublikowane przez admin w dniu

Kto jest głównym użytkownikiem obiektu w Świnoujściu?

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że użytkownikiem obiektu w Świnoujściu jest Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

Jaki jest rodzaj i nazwa użytkowanego przez wojsko obiektu w Świnoujściu?

Użytkowany przez wojsko obiekt to lądowisko, które nosi nazwę Port.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.